ประตูม้วนระบบกันไฟ

ประตูม้วนระบบกันไฟ
 
รายละเอียด 
1.ใบประตูม้วน  เหล็กม้วนเกรดเอที่ผลิตมาจากเหล็กกาวาไนท์ซิงค์หนา 1.6 มม.
2.เสาข้าง  ประกอบขึ้นจากเหล็กกาวาไนท์ซิงค์ หนา 1.5 มม. ขนาด 75x55 มม.
3.ตีนล่าง  ประกอบโดยใช้หล็กกาวาไนท์ซิงค์หนา 1.6 มม.ยึดด้วยน็อตขนาด 600 มม.เข้าด้วยกันแล้วประกบด้วยเหล็กฉาก 2 เส้นขนาด 50x50x3.5 มม.
4.กล่องประตู  ประกอบขึ้นจากเหล็กหนา 6.0 มม.สำหรับแผ่นข้าง แผ่นกล่องที่ใช้หุ้มประตูมีขนาดความหนา 1.0 มม.ซึ่งทำมาจากเหล็์กกาวาไนท์ซิงค์
5.มอเตอร์  สามรถใช้ได้กับไฟ 220v 50Hz 1 phase
สามารถใช้ได้กับไฟ 380v 50Hz 3 phase 
มีระบบโซ่สาว / มีกล่องสวิทช์ เปิด-ปิด 1 ชุด / มีเบรคสำหรับปลดประตูลงเมื่อเวลาไฟดับ
 
ก่อนทดสอบ ระหว่างทดสอบ หลังทดสอบ

* หมายเหตุ : การประกอบและการทดสอบได้ผ่านขบวนการทดสอบจากมาตรฐานของอังกฤษ (BS 476)
Top