ประตูม้วนแผ่น​โพลีคาร์บอเนตแบบใส

ประตูม้วนแผ่น​โพลีคาร์บอเนตแบบใส
ประตูม้วนแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบใสมองทะลุ
ใสเหมือนกระจก แข็งเหมือนเหล็ก

เป็นประตูที่นิยมใช้ที่ต้องการความปลอดภัยสำหรับการมองเห็นภายในได้

การประยุกต์ใช้: ร้านค้าทั่วๆ ไป ร้านแสดงสินค้า ร้านแฟชั่น ร้านอัญมณี ร้านในสนามบิน ธนาคาร และอื่นๆ

ประตูโพลีคาร์บอเนตมีคุณลักษณะหลายอย่าง ดังนี้
 • ช่วยการมองเห็นแบบโปร่งใสได้ถึง 90-90%
 • ปลอดภัยมั่นคง ทนแรงกระแทกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปถึง 200 เท่า
 • ป้องกันรังสี UV สามารถช่วยตัดแสงได้ถึง 80% ของแสงอาทิตย์
 • ช่วยลงเรื่องเสียงได้ดีกว่ากระจกถึง 3-4 เดซิเบล
 • ช่วยลดความร้อนได้ถึง 10 เท่า มากกว่ากระทั่วๆ ไป
 • ช่วยเรื่องการโฆษณาสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วัน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้
 • ได้ติดไฟ และดับไฟในตัวเอง
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
 • บานโพลีคาร์บอเนต
 • ตัวใบเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนต+แกนอลูมิเนียม+หูล็อกใบประตู
 • ตีนประตู
  • ฉีดขึ้นรูปจากอลูมิเนียมเป็นรูปตัว T พร้อมขนสักหลาดด้านหลัง
 • เสาข้าง
  • ฉีดขึ้นรูปจากอลูมิเนียมเป็นรูปตัว U พร้อมขนสักหลาดด้านข้าง
 • ระบบมือดึง
  • ประกอบด้วยกุญแจล็อค ใบประตู เพลาสปริง กล่องประตู (ขนาดกว้างสุดไม่เกิน 3 เมตรม ขนาดสูงสุดไม่เกิน 3 เมตร) สามารถมีเสาตรงกลางแบ่งได้กรณีที่บานประตูกว้าง
 • ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพลาตันกลอนประตู ใบประตู (ขนาดกว้างสุดไม่เกิน 5 เมตร, ขนาดสูงสุดไม่เกิน 4.5 เมตร) สามารถมีเสาตรงกลางแบ่งได้กรณีที่บานประตูกว้าง
 • อุปดรณ์เสริม: ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (รีโมทคอนโทรล, เซนเซอร์)
การรับประกัน
 • สินค้าปรับประกัน 2 ปี หลังจากติดตั้งให้แล้วเสร็จ ยกเว้นตัวบานที่เป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่ทางบริษัทจะรับประกันให้ถึง 5 ปี
การรับประกันจะไม่รวมกรณีดังนี้
 • สินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซมที่ไม่ถูกวิธี หรือถูกดัดแปลงจากผู้ใช้งาน
 • สินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากภันธรรมชาติ (ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ลมพายุ, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า)


Top